Parohia ortodoxă română “Izvorul Tămăduirii” din Villanueva de la Cañada, Spania

FOTOGRAFII DIN PAROHIE

Prezentarea parohiei

"O! nesfârşit şi negrăit dar, pe care l-a dat Dumnezeu fiilor lui Adam: Preoţia. Mare lucru! Ceea ce face preotul, nici îngerii nu pot face. Preotul are putere să lege nu numai pe oameni, ci şi pe îngeri. Ceea ce face preotul – să jertfească pe Iisus Hristos – nu pot face cei mai mari din îngeri. Dar, pentru că Dumnezeu a binevoit să se pogoare până la neputinţa noastră, pentru sfinţirea lumii acesteia de jos, pe care a răscumpărat-o cu preascumpul Său Sânge, a lăsat preoţia în neamul omenesc." (Părintele Cleopa)

Iubiţii mei,

Mă adresez vouă tuturor, atât credincioşilor parohiei noastre, cât şi celor care aţi nimerit portalul nostru, întâmplător sau nu. Citatul de mai sus reprezintă argumentul pe care părintele Cleopa îl prezenta studenţilor teologi care veneau la el să caute cuvânt de îmbărbătare şi care, neavând nimic palpabil, ci doar simţind chemarea puternică a vocaţiei, îndrăzneau să caute răspunsuri nu atât pentru ei, cât pentru cei care i-ar fi putut întreba care este rostul preotului pe pământ.

Din aceleaşi considerente, găseam astfel şi împărtăşeam cu ceilalţi colegi de studenţie, o sumedenie de texte – nescripturistice - referitoare la preoţie şi preot, de la cuvintele lui François-René de Chateaubriand, din cartea "Geniul creştinismului", în care găsim scris: "Există un om în orice parohie, un om a cărui familie este lumea întreagă; un om pe care îl chemi ca martor, ca sfătuitor sau ca să te slujească în toate faptele solemne ale vieţii; un om fără de care nu se naşte şi nu moare nimeni, care poartă pe om de la sânul maicii sale şi nu-l lasă decât în mormânt; un om care binecuvântează sau sfinţeşte leagănul, patul conjugal şi sicriul.

Copiii se obişnuiesc să-l iubească şi să-l respecte; chiar necunoscuţii îl numesc tată al lor. La picioarele lui creştinii îşi fac mărturisirile cele mai ascunse şi varsă lacrimile cele mai tainice. El este mângâietorul tuturor neajunsurilor sufletului şi trupului, care vede, rând pe rând, şi pe bogat şi pe sărac bătând la poarta sa: bogatul ca să depună milostenia sa în taină, săracul pentru a o primi fără să roşească de ruşine. Omul acesta nu ţine de un rang social, ci deopotrivă de toate clasele (…)

În sfârşit, un om care ştie tot, care are dreptul de a spune totul şi al cărui cuvânt cade de sus asupra inimilor cu autoritatea unei misiuni dumnezeieşti şi cu porunca unei credinţe desăvârşite"; şi până la cunoscutul "Tratat despre preoţie" în care Sfântul Ioan Gură de Aur scria: "Preoţia se desăvârşeşte pe pământ, dar are rânduiala cetelor cereşti. Şi pe foarte bună dreptate, că slujba aceasta n-a rânduit-o om sau înger sau un arhanghel sau altă putere creată de Dumnezeu, ci Însuşi Mângâietorul, Sfântul Duh a rânduit ca preoţii, încă pe când sunt în trup, să aducă lui Dumnezeu aceeaşi slujbă pe care o aduc îngerii în ceruri (…)

Mai socoteşti, oare, că mai eşti printre oameni şi că mai stai pe pământ, când vezi că Domnul stă jertfă pe Sfânta Masă, iar pe preot stând lângă jertfă rugându-se, când vezi că toţi se înroşesc cu împărtăşirea cu cinstitul Sânge al lui Hristos? Mai socoteşti, oare, că mai eşti printre oameni şi că mai stai pe pământ? Nu socoteşti, oare, că te-ai mutat dintr-o dată în cer, că ai scos din suflet orice gând trupesc şi să priveşti numai cu sufletul gol şi cu mintea curată cele din ceruri? "

În aceste vremuri tulburi în care consumismul are nevoie de fiinţe cu caracter de primate care să alerge agonisind orice sclipire lumească prezentată în ambalaje atrăgătoare, nu de suflete smerite care să urmeze chemarea: "Eu sunt Lumina lumii, cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina Vieţii" (Ioan 8,12), am considerat mai înţelept să aduc în prim-plan aceste rânduri de mai sus care vorbesc cu autoritate despre preot şi rolul preoţiei, decât să fac o prezentare personală.

Cu gândul la aceste citate, cinstiţi-vă păstorul sufletesc ca pe un slujbaş al lui Dumnezeu, participaţi mai ales la Sfânta Liturghie şi îngrijiţi-vă de suflet mai mult ca de orice: "Căutaţi mai mult Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea (adică cele lumeşti de trebuinţă) se vor adăuga vouă" (Mt 6,33).

Preot-Paroh
Ciprian Vasile Chidu